Planering av byggplatser och styckning av fastigheter i detaljplaneområden

Stadsmätningens kundtjänst har stängt 12.-25.7.2021

Stadsmätningen sköter styckning av fastigheter på detaljplaneområdet. Innan styckningen måste tomtindelning göras på kvartersområdet. En tomtindelning är en plan på kvartersnivå över hur kvarteret uppdelas i byggplatser. Om markägarens planer senare ändras kan tomtindelningen vid behov justeras, ifall de rättat villkoren uppfylls.  

Efter tomtindelningen görs tomtstyckning. Då tomtstyckningen gjorts införs tomten i fastighetsregistret.  

Stadsmätningen upprätthåller fastighetsregistret på Esbos detaljplanerade områden.  Landmäteriverket  sköter fastighetsförrättningar utanför de detaljplanerade områdena.  

Tre ritade människor som jobbar på kundservice

Esbo stad har tagit i bruk en chatt som en ny servicekanal. Chatt är skriftlig dialog i realtid. Du kommer till tjänsten via webbplatsen Esbo.fi.