Adressangivelse

En ny detaljplan kan innebära ändrade gatunamn. De nya namnen tas i bruk då genomförandet av detaljplanen på området framskrider. Markägare och innehavare meddelas skriftligen också om eventuella postnummerändringar. Staden informerar om adressändringar också till bland annat post och magistrat.

Då en ny adress träder i kraft ska ägaren/innehavaren av en byggd tomt sätta ut en adressnummerskylt på tomten på ett ställe som syns tydligt från gatan.

Adressförfrågningar: tfn 043 8272920
e-post: osoitenumerointi@espoo.fi