Ägarförfrågningar

Uppgifter om fastighetsägare underhålls vid lantmäteriverket. Lantmäteriverkets riksomfattande kundtjänstnummer är 029 530 1110. Vid frågar om ägare ska man känna till fastighetsbeteckningen.

Esbo stad upprätthåller uppgifter om ägare till fastigheter och outbrutna områden i stadens område för att kunna fullgöra stadens lagstadgade informationsskyldighet. Uppgifterna om ägare uppdateras automatiskt från lantmäteriverket. Esbo stad får information om ändrade kontaktuppgifter från befolkningsdatasystemet, men endast i fråga om privatpersoner bosatta i Esbo.

Med andra ord får staden inte automatiskt information om ändringar i kontaktuppgifterna till fastighetsägare som inte är bosatta i Esbo eller till bostadsaktiebolag. För att kunna hålla vårt register tidsenligt behöver de berörda parterna själva lämna oss dessa uppgifter. Du kan skicka oss dina nya kontaktuppgifter via e-post till adressen tonttiyksikko@espoo.fi eller ringa oss på numret 043 824 6639. Ange i meddelandet vilken fastighet eller vilket outbrutet område de nya uppgifterna gäller och de nya kontaktuppgifterna: ägarens namn, eventuell c/o-adress och postadress.