Ägarförfrågningar

Registret över fastigheternas ägare förs av statens lantmäteriverk. Kundtjänstnumret är 029 530 1110. När man frågar efter uppgifter om ägarna ska man veta fastighetsbeteckningen.