Försvunnet råmärke

Ifall ett gränsmärke som utmärker en tomtgräns försvinner eller det uppstår gräl eller oklarhet om en tomtgräns, är det möjligt att på basis av tomtägarens skriftliga ansökan bestämma en gräns. Gränsen fastställs vid en fastighetsbestämningsförrättning, som tar cirka 2 månader och kostar 600 euro, som omfattar 2 gränsmärken. Följande gränsmärken kostar 90 €/stycke.

Om ingen oklarhet om gränsens plats råder mellan grannarna och man inte vill märka ut gränsen i terrängen på nytt officiellt kan markägaren beställa en visning av rå.

Närmare upplysningar om bestämmande av gräns: stadsmätningsenhetens kundtjänst tfn 09 816 25500 eller kaupunkimittaus@espoo.fi