Stadsmätningens kundtjänst

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Stadsmätningens kundtjänst ger information och vägledning i frågor som gäller detaljplaner, fastighetsbildning och fastighetsköp. Dessutom kan man beställa bl.a. följande produkter eller tjänster:

- Diverse kartmaterial över Esbo, så som baskarta och guidekarta

- Utdrag ur detaljplaner och detaljplanebestämmelser

- Bygglovskarta och förteckning över grannar

- Tomtstyckning och/eller servitutsförrätning

- Tomtindelning eller ändring av tomtindelning

- Markering av en byggnadens plats i terrängen eller lägessyn för byggnad

- Utmärkning av plats för staket eller gränsmärke

- Utdrag ur fastighetsregister, lagfartsbevis eller intyg över servitut på hela Finlands område.

Man kan beställa numeriska material, tillstånd att använda kartor och skräddarsydda kartprodukter på adressen karttatilaus@espoo.fi