Styckning av gator och parker

Av de i detaljplanen betecknade allmänna områden, så som gator och parker, bildas allmänna områden genom tomtstyckning. Ifall förrättningen gäller ett landområde som staden inte äger sedan tidigare och som i en första detaljplan har betecknats som gata, går landområdet i och med förrättningen över i stadens ägo. Ifall förrättningen gäller ett annat område som i detaljplanen betecknas som allmänt område ska staden först skaffa området i sin ägo.