Tomtindelning och ändring av tomtindelning

Då en detaljplan har trätt i kraft kan en markägare begära tomtindelning i det kvarter där marken är belägen. En tomtindelning är en plan på kvartersnivå över hur kvarteret uppdelas i byggplatser. Det tar cirka 2,5 månader att göra en tomtindelning.  

En separat tomtindelning eller en ändring av tomtindelning utförs av stadsmätningen på markägarens skriftliga begäran, ifall de rätta villkoren uppfylls. En tomtindelning i tomter för småhus kostar 1 100 euro för 1–2 nya tomter och 220 euro per följande tomt. Övriga tomtindelningar eller ändring av en tomtindelning kostar 1 400 euro för 1–2 nya tomter och 280 euro per följande tomt.  

För tomtindelningar som medför exceptionellt mycket arbete faktureras enligt gällande tidsdebitering.   

Preliminärt förslag över tomtindelning   

På markägarens begäran kan stadsmätningen göra ett preliminärt förslag över möjliga byggnadsplatser på området i fråga. Denna preliminära karta kan till exempel bifogas till ett köpebrev. Den preliminära kartan kostar minst 110 euro.  

Ytterligare upplysningar: stadsmätningens kundtjänst, tfn. 09 816  25500.