Tomtstyckning

Detaljplaneområdets byggnadsplatser görs genom styckning. (Innan en tomt styckas ska en bindande tomtindelning göras på området.) Tomtstyckningen anhängiggörs på basis av ägarens skriftliga ansökan eller då Landmäteriverket informerar stadsmätningen om lagfart på området. Det tar cirka 3 månader att göra upp en tomtstyckning.

I brådskande fall kan sökande påskynda förrättningen genom att skaffa skriftligt samtycke till förrättningen av samtliga parter. Ägaren måste ha lagfart för de fastigheter eller områden där tomten bildas. Du kan ansöka om lagfart hos Landmäteriverket.

Avgiften för styckning av tomt beror på tomtens storlek och är 1 050-1 350 euro. Ifall området för en gammal gård eller tomt motsvarar området för tomtindelning kan tomten registreras utan terrängarbeten. Avgiften för åtgärden är 350 euro.

Upplysningar: stadsmätningsenhetens kundtjänst tfn 09 816 25500