Uppgifter om detaljplaner och byggförbud

Stadsmätning ger information om områdets detaljplaner, om byggförbud, om planbestämmelser enligt gällande detaljplan och om byggrätten som detaljplanen tillåter. Vid behov ges ett skriftligt intyg över planläggningssituation och byggförbud.

Kartbeställningar hos stadsmätningens kundtjänst tfn. 09 816 25500

Upplysningar: tfn. 043 825 7086