Uppgifter om detaljplaner och byggförbud

Stadsmätning ger information om områdets detaljplaner, om byggförbud, om planbestämmelser enligt gällande detaljplan och om byggrätten som detaljplanen tillåter. Vid behov ges ett skriftligt intyg över planläggningssituation och byggförbud.

Du gör kartbeställningar hos stadsmätnings kundtjänst tfn 09 816 25500

Upplysningar: tfn 043 8257086