Inneluft

Inneluften är en komplicerad helhet som består av temperatur och luftkvalitet. Luftkvaliteten påverkas i synnerhet av ventilation och föroreningskällor. Typiska föroreningskällor är mikrober, materialemissioner, mineralfibrer, smutsiga ventilationsrör och otrevlig lukt från till exempel avlopp. (Källa: Renovering av skolbyggnader vid problem med inomhusklimatet)

Många av de problematiska föroreningarna är gaser eller mycket små partiklar som sprids lätt med luftströmmarna. Att få reda på orsaken till att inneluften är dålig är inte alltid lätt, eftersom det finns många potentiella föroreningskällor. Symptom och klagomål kan bero på fuktskador, emissioner från material, bristfällig städning, bristfällig ventilation eller en kombination av flera orsaker. (Källa: Renovering av skolbyggnader vid problem med inomhusklimatet)

Esbo lokaler beställer undersökningar

För undersökning av de lokaler som staden äger svarar stadens affärsverk Esbo lokaler. Esbo lokaler utför inte själv undersökningarna, utan beställer dem av konsulter som specialiserat sig på att undersöka inneluft. Behovet av undersökning och undersökningens omfattning bedöms från fall till fall.

Utgångspunkten vid reparationer är alltid att lokalen åtminstone återställs i ett så hälsosamt skick att det fyller lagens krav och att alla invånare ska garanteras så bra offentliga lokaler som möjligt. En grundläggande princip är att alla skadade material och orsakerna till skadorna avlägsnas. I praktiken är det inte så lätt.

Reparationer tar tid

De flesta reparationerna kräver planering och en del kräver tillstånd av byggnadstillsynscentralen. Därför kan inte stora reparationer alltid utföras så snabbt som man skulle önska. Det går ofta inte att använda lokalen när stora reparationer pågår. Då måste lokalcentralen ordna tillfälliga lokaler på någon annan plats, och det är inte lätt. Lokalcentralen måste också ofta ta ställning till vad det lönar sig att reparera genast och vad som kan lämnas till en kommande ombyggnad.

Användningen av en lokal kan förbjudas av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten med stöd av hälsoskyddslagen. Beslutet måste stöda sig på fakta och motiveras ändamålsenligt och tillräckligt. Användningen av en lokal kan förbjudas om ett fel som gör inneluften ohälsosam inte går att reparera eller om ägaren inte gör de reparationer som myndigheten har bestämt.

Om Esbo lokaler äger lokalen, kan den utifrån en undersökning av inneluften besluta att lokalen ska tas ur bruk. Esbo lokaler följer samma principer som myndigheten vid bedömningen av om en lokal kan användas.


Ytterligare upplysningar:

forskningschef Elisa Vene, tfn 043 825 9574