Stenmaterial vid grundläggning

 
 Poikkileikkauskuva perustusten kiviainekset

  1. Byggplatsens moderjordart
  2. Bärande krossad sten eller kapillärbrytande stenmaterial, beroende på omständigheterna
  3. Grov fyllning, risslad fyllning eller fin fyllning, val enligt skiktets tjocklek. Risslad finfyllning som skydd för avlopps- och vattenledningar
  4. Kapillärbrytande stenmaterial för att bryta vattenstigning i konstruktionerna, fyllnadstjockleken större än produktens uppmätta kapillärhöjd
  5. Stenmaterial för täckdikning, RIL II eller makadam 5–8/16 mm
  6. Fin fyllning
  7. Stenmjöl eller risslat grus för utjämning av underlaget
  8. Makadam, kullersten eller singel
  9. Ventilationsrör
  10. Täckdikesrör

(Källa: Lohja Rudus)