Publikationer och program

Geoteknikenhetens publikationer och dimensioneringsprogrammet för djupstabilisering kan laddas ner ur listan nedan (på finska).