Staden överlåter egnahemstomter för byggande i egen regi via tomtansökningar

Staden säljer och arrenderar egnahemstomter varje år för byggande i egen regi. Tomterna överlåts i första hand via tomtansökningar som baserar sig på lottning. Lottningar arrangeras cirka en gång per år.

Tomterna som överlåts ligger främst på nya detaljplaneområden. Enstaka tomter kan bildas även på gamla bostadsområden i samband med detaljplaneändringar.

Följ med den finska hemsidan för information om aktuella tomtansökningar. Där publiceras bland annat länken till den elektroniska ansökningsblanketten när ansökningarna är i gång.

Besök till tomtenheten skall bokas på förhand.