Flervånings- och radhustomter

Staden överlåter byggdugliga flervånings- och radhustomter riktade till professionellt byggande främst via tomtansökningar samt kvalitets- och pristävlingar. Tomter ämnade för statligt stödd bostadsproduktion överlåts i förstahand åt Espoon Asunnot Oy.

Beslut om försäljning och arrendering av tomter görs av Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftsektion.

Information on tomtansökningar och tävlingar ges på den finska hemsidan och i dagstidningarna (Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbaldet och Länsiväylä). Ifall du vill komma med på e-postlistan där information om bostadstomtansökningar ges, ta kontakt med tomtenheten.

Besök till tomtenheten skall bokas på förhand.