Inlösning av allmänna områden för stadens behov och inlösning av tomtdel

Esbo stad försöker i förstahand skaffa mark genom frivilliga affärer. Ifall man inte lyckas skaffa alla områden som behövs för t.ex. ett parkområde på frivillig väg, blir man tvungen att lösa in området.

För att en tomt skall kunna styckas och föras in i fastighetsregistret måste hela området ha samma ägare. Ifall man inte lyckas göra nödvändiga ägarbyten på frivillig väg, är det möjligt att utföra inlösning av tomtdel. När Esbo stad är sakägare är det Lantmäteriverket som utför förrättningen.

Besök till tomtenheten skall bokas på förhand.