Kioskplatser

Esbo stad äger några lediga obebyggda kioskplatser. Kioskplatserna finns i Morby, Fantsby, Björnkärr och Gumböle.

Ett tidsbundet hyresavtal för kioskplatsen görs i företagets namn. Ansökning av kioskplats görs med nedanstående blankett.

Besök till tomtenheten skall bokas på förhand.