Staden skaffar sig markområden främst genom frivilliga affärer

Esbo stad är i princip alltid intresserad av att skaffa mark och det är stadens skyldighet att köpa i detaljplanen avsedda allmänna områden. Dessutom skaffar vi mark för bl.a. rekreationsområden och för stadens framtida utveckling. Staden skaffar mark i förstahand genom frivilliga affärer.

De senaste åren har staden skaffat ca 100 ha mark om året. Att sälja mark åt staden är skattemässigt förmånligare än normalt.

Tomtenheten ansvarar för affärerna. Ifall du har tänkt sälja mark i Esbo, ta kontakt med oss!

Besök till tomtenheten skall bokas på förhand.