Uthyrning av markområden och markanvändningstillstånd

Staden hyr ut mark för tillfälligt bruk

Tomtenheten beviljar tillstånd för markanvändning och gör kortvariga hyreskontrakt för stadens markområden bortsett från gatuområden.

Kunden som söker markanvändningstillstånd eller kortvarig hyrning, bör vid kontaktning av tomtenheten veta vilket område ansökan gäller. Stadens markegendom går att kontrollera på Esbo karttjänst. Under fliken ”Kartor” finns alternativet ”Stadens jordägande”, som vid aktivering färgar stadens egendom grön på kartan.

Markanvändningstillstånd utfärdas för kortvariga tillställningar, t.ex. konserter eller parkgymnastik. Dessutom hyr staden tillfälligt ut mark- och vattenområden för följande ändamål:

  • Uteserveringar (mera information på finska sidor)

  • Pumpstationer och transformatorstationer

  • Byggplatser för telefonmaster

  • Julgransförsäljning

Alla ansökningar behandlas separat. Hyran för markområdet beror på användningsändamål och läge. För hyreskontrakt under sex (6) månader tillsätts mervärdesskatt 24 %. För markanvändningstillstånd tas en behandlingsavgift på minst 40 euro. Behandlingstiden är mellan 1-4 veckor.

Hyrning av markområde och tillstånd för markanvändning ansöks om med samma blankett (pdf, 103 Kt). Bifoga en planritning eller annan karta där området framgår.

Tillstånd för försäljning av ballonger säljs kring första maj på Samservicekontoren.  Information om hyrning av platser för julgransförsäljning ges i oktober-december på den finska hemsidan.

Ifall du tänker ordna ett evenemang, bekanta dig med websidan för evenemangsordnare på adressen www.esbo.fi/Anvisningar för tillställningsarrangörer

Besök till tomtenheten skall bokas på förhand.