Tomten med Näktergalen i Hagalund planeras för bostäder

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
04-02-2021 kl. 15.53

I Hagalunds centrum planeras ett nytt bostadskvarter, Näktergalsliden, där man bygger hem för omkring 650 invånare. Kvarteret finns alldeles intill metron och servicen i Hagalund, på tomten med gamla Vindbassängen och Näktergalen, som ska rivas.

”Esbo fortsätter sin hållbara tillväxt genom goda kollektivtrafikförbindelser och tjänster. Invånarna i den nya Näktergalsliden har utmärkta möjligheter att förflytta sig både med metro, buss och cykel. Den mångsidiga servicen i Hagalunds centrum finns alldeles intill”, säger Olli Isotalo, direktör för teknik- och miljösektorn.

I illustrationen promenerar folk framför husen en solig sommardag.
Det nya bostadskvarteret Näktergalsliden planeras alldeles intill metron och servicen i Hagalund. Illustration: Verstas Arkkitehdit Oy.

Med sina grönskande omgivningar är Näktergalsliden en fortsättning på Hagalunds tradition som trädgårdsstad. Kvarteret gränsar till ett parkområde och till Flamängen, som är en del av en nationellt sett betydande och värdefull byggd kulturmiljö. Bostadshusen som planeras längs Flamängen har 2–6 våningar och vid Väderbacken 4–10 våningar. Höjden på byggnaderna har planerats så att de ska ha så liten skuggningseffekt som möjligt.

Utvecklingen av Näktergalsliden baserar sig på en arkitekturtävling som ordnades 2017. Kvarterets totala volym är 30 000 kvadratmeter våningsyta.

Detaljplanen för Näktergalsliden behandlas av stadsstyrelsen den 1 februari 2021.

Mer information:

Stadsstyrelsens föredragningslista (på finska)