Förnyandet av Esbo centrum fortsätter med stora rivningsarbeten

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
02-10-2020 kl. 8.38

Utvecklingen av Esbo centrum fortsätter. Området kring det gamla stadshuset omvandlas, trots att de slutliga besluten om själva stadshuset ännu låter vänta på sig. I början av oktober inleds rivningen av Ämbetshus 2 och arbetet pågår ända till slutet av maj 2021.

Cykelparkering i Esbo centrum.
Ny cykelparkering med plats för 156 cyklar.

Arbetet påverkar både busshållplatserna och gångvägarna. Bland annat kommer bron över Kyrkträskvägen att rivas. Busshållplatserna som nu ligger intill huset som ska rivas flyttas. Medan rivningsarbetet pågår kommer hållplatserna att ligga intill de nya flervåningshusen för boende. De nya gångvägarna märks ut med skyltar.

På platsen där huset som rivs nu står planeras Esbobornas hus, vars arkitekttävling ska köra igång ännu under år 2020.

Vi ses på torget

Framför stadshuset byggs en ny plats för evenemang och möten, Vapentorget. Torget ska vara helt färdigt i början av november. Torgets landmärke blir ett stort, upplyst konstverk av skulptören Vesa-Pekka Rannikko. Arbetet med konstverket inleds den 5 oktober. Torget och dess omgivning ska få nya blommor och träd.

Vapentorget byggs i Esbo centrum.
Vapentorget ska stå färdigt i början av november. 

Också iståndsättningen av Kyrkträskvägen börjar vara färdig. Gång- och cykeltrafiken är i fortsättningen tryggare än hittills, eftersom cyklister och fotgängare nu får egna rutter. Bilisterna har en fil åt båda hållen på Kyrkträskvägen.

Dessutom har en ny cykelparkering för 156 cyklar intill stationen blivit färdig. Cykelparkeringen, som har både belysning och tak, kan tas i bruk i slutet av år 2020.

Esbo centrum