Gator och trafik

Esbo förenas av ett fungerande vägnät och en god kollektivtrafik för trygga och smidiga resor och transporter. Det går också utmärkt att gå eller cykla. En fungerande trafik kräver också ständigt underhåll av trafiklederna.