Stadscyklarna

Stadscyklarna kom till Esbo 2.5.2018. Det finns sammanlagt 105 stadscykelstationer och den största delen av stadscykelstationer ligger i närheten av metrostationerna. Esbo har också 32 stadscykelstationer i Alberga.

Stadscyklarna främjar användningen av hållbara transportmedel, kompletterar kollektivtrafiksystemet i Esbo och gör kollektivtrafiken med lockande. Målet är att stadscykelsystemet ska bli en del av kollektivtrafikens reskedja och av invånarnas fritid.

Registrera dig som stadscykelanvändare på HRT:s webbplats på adressen kaupunkipyorat.hsl.fi/sv. Från cykelstationen får du en cykel genom att använda det cyklist-ID som du fått då du registrerat dig eller med HRT:s resekort och nyckelkod.

Stadscykeltjänsterna i Helsingfors och Esbo fungerar som en enda helhet. Det är tillåtet att cykla mellan städerna, från Esbo till Helsingfors eller tvärtom. Det är möjligt att returnera stadscyklarna till cykelstationer i bägge städer. Cykelperioden fortsätter ända till slutet av oktober.

Teknik- och miljösektorn i Esbo har ansvar för stadscykeltjänsten i Esbo, medan Helsingfors stads andel sköts av stadens trafikverk HST. Tjänsten underhålls av CityBike Finland och för marknadsföringen, de digitala tjänsterna och kundrelationerna svarar Helsingforsregionens trafik HRT. För försäljningen av reklamerna på stadscyklarna och cykelstationerna står företaget Clear Channel.

Stadscykelstationerna på kartan

Rådgivning och respons

Stadscykelstationernas lägen:
Teknik- och miljösektorns kundtjänst

Ärenden som gäller stadscyklarna och tjänsten, problemfall:
CityBike Finland Oy
Tfn 09 425 788 10
(mån–fre kl. 7–19, lör–sön kl. 9–17)
contact@citybikefinland.fi

Registrering, abonnemang:
hsl.fi/sv/respons

Information om stadscyklarna 

kaupunkipyorat.hsl.fi/sv , registrering och instruktioner. 
www.pyöräilymetropoli.fi, HRT:s cyklingstjänst ger dig tips om de bästa cykelrutterna i området och andra goda råd. 
www.reittiopas.fi/, åk kollektivt, promenera, cykla eller åk bil – aktuell info i ett lokaliserande system.

Stadscyklarna i Esbo.