Stadscyklar

Gemensamma stadscyklar kompletterar kollektivtrafiken och främjar användningen av hållbara färdsätt. Stadscyklarna har etablerat sin plats som en del av de vardagliga resekedjorna. De mest populära stadscykelstationerna ligger vid metro- och tågstationer. Stadscyklarna betjänar också fritidsresor, till exempel längs strandvägen finns det flera populära stadscykelstationer.

Säsongen för stadscyklar sträcker sig från början av april till slutet av oktober. Stadscykeltjänsten är gemensam för Esbo och Helsingfors. Stadscyklarna kan användas på resor mellan städerna, från Esbo till Helsingfors eller tvärtom. Stadscykeltjänsten fungerar med stationer, vilket innebär att cykeln endast kan tas i bruk och återlämnas på en stadscykelstation. Det finns 110 stationer i Esbo.

Du måste registrera dig som användare i stadscykeltjänsten På HRT:s webbplats. I tjänsten ser du även var stadscykelstationerna är placerade.

Teknik- och miljösektorn i Esbo stad och Helsingfors stads trafikaffärsverk HST ansvarar för stadscykeltjänsten. Tjänsten bedrivs av CityBike Finland. Ansvaret för marknadsföring, digitala tjänster och kundrelationer ligger hos Helsingforsregionens trafik HRT. Försäljning av reklamutrymme på stadscyklarna och cykelstationerna sköts av utomhusreklambolaget Clear Channel.

Kundtjänst för stadscyklar

CityBike Finland Oy
Tfn 09 425 788 10
(mån.–fre. kl. 7–19, lör.–sön. kl. 9–17)
contact@citybikefinland.fi

Felanmälan och feedback

Feedback på stadscyklar och felanmälan

Feedback på stadscykelnätverket i Esbo till teknik- och miljösektorns kundservice

Läs mer om stadscyklar och cykling

Registrering som användare och användarinstruktioner

Här hittar du rutter med kollektivtrafiken, till fots eller med cykel

Cykel som en del av kollektivtrafikens resekedja

Stadscyklarna i Esbo.