Strandpromenaden

En cyklist på strandpromenaden.Längs strandpromenaden i Esbo kan du motionera och njuta av en avslappnande, havsnära miljö.

Längs med kusten planläggs parker, småbåtshamnar och badstränder. Strandpromenaden går genom eller strax intill dem. Den enhetliga gång- och cykelvägen längs med kusten har planerats i tjugo års tid och i dagsläget står fyrtio kilometer färdig, helt avskild från den övriga trafiken. Det långsiktiga målet är att utöka strandpromenaden med cirka 10 km. Planläggningen för största delen av förlängningen är ännu på hälft, men när den står färdig omfattar strandpromenaden hela Esbokusten – då man även räknar med de avsnitt som går längs glest trafikerade gator samt cykelvägar i anslutning till strandgatorna.

Naturen längs med strandpromenaden varierar från urban bebyggelse till grönskande skogar och kala klippor. Strandpromenaden tangerar närmare hundra intressanta objekt som berättar om naturen, kulturhistorien och byggnadsbeståndet i Esbo. Här kan du också ta del av gamla anekdoter om livet vid kusten förr i tiden. Finlands kommuntekniska förening beviljade strandpromenaden i Esbo ett hedersomnämnande i tävlingen Årets kommunaltekniska prestation år 2003. I en modern stad som Esbo upplevs strandpromenaden som en mycket viktig rekreationsplats. 

Telefonen som guide

Nu kan du uppleva de intressanta natur- och kulturhistoriska platserna längs med strandpromenaden med hjälp av en guide som du laddar ner till mobiltelefonen. Du navigerar med hjälp av telefonens GPS-funktion, som hela tiden visar var du rör dig. Du som bor i närheten av strandpromenaden kan vika in för en kort promenad eller tillbringa hela dagen i den vackra havsmiljön. Mobiltjänsten visar cykelleder, Strandmaratonloppets rutter och den tillgängliga naturstigen vid Villa Elfvik samt busshållplatser i närheten av strandpromenaden med länkar till aktuella busstidtabeller.


Ladda ner rutten

Tjänsten är gratis för användarna, men kostnaderna för datatrafik kan variera beroende på anslutning (kolla vid behov med din operatör). Tjänsten kan laddas ner från adressen http://citynomadi.fi/reitit/rantaraitti/ (webbplatsen är på finska och engelska). Om du har en mobil webbläsare kan du ladda ner tjänsten från adressen n.citynomadi.com. Den fungerar för tillfället i de vanligaste smarttelefonerna (Symbian, Maemo, Iphone, Ipad, Android) som har GPS-mottagare.