Vill du påverka längs Strandpromenaden?

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
24-04-2018 kl. 15.43

Rantaraitti_kesalla_netti

Strandpromenaden i Esbo är en friluftsväg med unika vyer och natur. Staden funderar på hur Strandpromenaden ska skötas och vill höra din åsikt. Var längs Strandpromenaden njuter du av naturen, vyerna och tjänsterna? Hur borde de utvecklas?

Målet är att utveckla skötseln och underhållet av Strandpromenaden så att det värdefulla landskapet och den värdefulla naturen bevaras och erbjuder en ännu bättre miljö för friluftsliv och mångsidig motion.

Utredningen bygger på platsdata, granskning av kartor och experters utlåtanden. Dessutom inhämtar vi synpunkter av dem som brukar besöka Strandpromenaden. Utifrån dessa källor tar vi fram rekommendationer för skötsel och underhåll av Strandpromenaden. Arbetet blir färdigt i slutet av år 2018.

Du kan följa med hur arbetet framskrider på projektets hemsida.

Den bästa experten är du som brukar besöka Strandpromenaden.

Staden kallar alla besökare att berätta hur de njuter av Strandpromenaden. I enkäten kan du berätta om de platser längs Strandpromenaden där du njuter av naturen, vyerna och tjänsterna.

Genom att delta i enkäten kan du påverka skötseln av Strandpromenaden.

”Besökarna älskar Strandpromenaden. Det är de som vet mest om Strandpromenaden och vi önskar att så många som möjligt delar med sig av sin expertis. På så sätt kan vi utveckla skötseln av Strandpromenaden och öka trivseln”, säger Ritva Lindroos på Esbo stad som svarar för planeringen av projektet.

Strandpromenaden är en unik friluftsled längs havsstranden i Esbo. Miljön längs Strandpromenaden är mångsidig, från naturskyddsområden och bergsskogar till badstränder och modern stadsmiljö.

Länk till enkäten.

Enkäten kan besvaras till 16.5.2018.