Gatubelysning

Belysning gör allmänna områden trevligare och säkrare. Staden sköter belysningen på gator och allmänna områden och statens vägförvaltning sköter belysningen på motorvägarna och ringvägarna samt på Köklaxleden, Åbovägen/Nupurbölevägen och Vichtisvägen som är landsvägar. För att spara energi dämpar vi belysningen mellan klockan 22 på kvällen och 6 på morgonen när trafiken inte är så livlig.   

Lamporna kontrolleras regelbundet

Lamporna kontrolleras tre gånger per år, ett område i taget. Av kostnadsskäl byts inte enskilda lampor ut däremellan.  Fel som det är bråttom med åtgärdas däremot så fort som möjligt. Gatubelysningen underhålls och repareras av Finlands Energientreprenad Ab.  

Meddela om fel

Meddela om fel (lampor som har slocknat, lyktstolpar som har skadats och liknande) till tekniska centralen kundtjänst, tfn 09 8162 5100, eller du kan ge feedback i .

På kvällar och veckoslut kan farliga fel meddelas på det allmänna nödnumret 112. På det allmänna nödnumret ska man endast meddela fel som riskerar elsäkerheten och kräver omedelbara åtgärder.

Gatubelysningen kompletteras hela tiden

Det finns 51 000 gatlyktor i Esbo.  De största projekten 2011 var Fantsporten och planerna för Västmetron. Nya gatlyktor byggs hela tiden efter behov.  Skriftliga förslag till platser där det behövs gatlyktor ska skickas till registraturen. Ange noggrant läge, hur mycket ljus det behövs, hur många du tror rör sig på platsen och hur det ökar trafiksäkerheten och den allmänna säkerheten. Vi behandlar de inlämnade förslagen varje år i januari.