Hedersomnämnande till applikationen Katujen kunnossapito kartalla

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
23-03-2021 kl. 8.00

Applikationen som visar arbeten inom vinterunderhåll i Esbo har fått ett hedersomnämnande för årets öppet tillgängliggörande av data 2020 av HRI.

Vyn Katujen kunnossapito kartalla (Gatuunderhåll på kartan) i Esbos karttjänst ger kommuninvånarna aktuell information om underhållsåtgärder i vårt gatunät. Syftet med tjänsten är att minska antalet kundrespons. Data publiceras inte i realtid, utan applikationen visar plognings- och halkbekämpningsåtgärderna under de senaste 36 timmarna.

Katujen kunnossapito kartalla (Gatuunderhåll på kartan) hette tidigare Aurat kartalla (Plogbilar på kartan). Tjänstens namn ändrades efter att även sopning av gator lades till i underhållet, tillsammans med plogning och halkbekämpning, för att beskriva tjänsten mer omfattande.

Plogutrustningens positionsinformation är knuten till gatunätets geometri i Esbo stad med större vikt på vägbanor. Därför är det inte möjligt att med säkerhet se om en viss åtgärd har gjorts på väg- eller gångbanan.

Som öppet tillgängliggörande för data 2020 valdes realtidsdata om vattentemperaturen vid badstränderna i Helsingfors som gjordes öppet tillgänglig av Forum Virium Helsinki. Ett hedersomnämnande gick även till Helsingforsregionens arbetsplatsnät av HRM som visar antalet arbetsplatser och verksamhetsställen per ruta.

Helsinki Region Infoshare (HRI) är en gemensam tjänst med öppna data för Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Informationen i tjänsten är fritt och kostnadsfritt tillgänglig för alla.