Skadeersättning

Esbo stad ansvarar i vissa fall för skador som orsakats

  • av trafikledens dåliga skick
  • av ett trafikmärke eller ett träd som fallit omkull vid en gata eller i en park
  • vid halka eller fall på en trafikled som underhålls av staden.

Ansökan om ersättning

Om du har lidit skada ska du sända ett skriftligt krav på ersättning till stadens registratur. Använd blanketten som länkas nere på denna sida. Registraturens adress: PB 1, 02070 ESBO STAD eller per e-post: kirjaamo@espoo.fi.

Vid egendomsskador bör du om möjligt bifoga bilder av olycksplatsen och av skadan till ansökan.

Vid personskador bör du om möjligt bifoga en bild av olycksplatsen. Du ska INTE bifoga handlingar som innehåller hälsouppgifter, såsom läkarutlåtanden. Förvara dessa handlingar hos dig själv, handläggaren av din ansökan kommer att begära dem separat. Vid ett krav på ersättning för en personskada begär staden alltid ett utlåtande av sitt försäkringsbolag.

Vi skickar ett skriftligt beslut om ersättning till dig. Vi handlägger ersättningsansökningarna i ankomstordning. Den genomsnittliga tiden för handläggning av en ansökan är cirka 4 månader. I enskilda fall kan tiden dock variera.