Skadeersättningar

Esbo stad ansvarar i vissa fall för skador som orsakats fordon på grund av att trafikleden varit i dåligt skick, av att ett gatu- eller parkträd eller ett vägmärke fallit omkull eller av att en person halkat eller fallit omkull på en trafikled som underhålls av staden.

Ansökan om ersättning

En skriftlig ansökan om ersättning ska skickas in till Tekniska centralens kundtjänst. Blanketterna finns längst ner på sidan. Handläggarna kontrollerar olyckplatsen samt förhållandena och vädret under tidpunkten då skadan skedde. Vid behov ber de om närmare uppgifter. Om ansökningen gäller ersättning för smärta och värk eller bestående men behövs alltid ett utlåtande från ett försäkringsbolag. Beslutet om ersättning skickas skriftligt till sökanden.