Trygg trafik

En smidig och trygg trafik är vårt centrala mål. Trafiken styrs bland annat med trafikmärken, vägmarkeringar och trafikljus. Varje objekt planeras skilt och för varje trafikpunkt söks den lösning som passar bäst.

Vid de livligaste anslutningarna som är problematiska med tanke på trafiksäkerheten kan det byggas trafikljus eller alternativt en cirkulationsplats. Vid planeringen beaktas resultaten av en trafiksäkerhetsundersökning.