Snötippar

Tekniska centralen tar emot snö på Torvmossens snötipp norr om Blåbackavägen i Bredvik. Snötippen har öppet då det behövs. Vid behov öppnas tillfälliga snötippar.

Mottagning

Den som kör snö till snötippen måste följa Tekniska centralens villkor och följa de instruktioner som ges vid snötippen. Det är absolut förbjudet att föra byggavfall eller annat avfall till snötippen.  Om bommen till området är nere är det förbjudet att tippa snö i området eller i dess omgivning.

Avgifter

Snömottagningen kostar 20 euro/lass + moms. Avgiften har fastställts av tekniska nämnden. Mottagningen av snö faktureras per månad. I den första fakturan ingår en avgift för ett passerkort till området.

Passerkort

Passerkort till snötippen kan köpas för 70 euro på Esbo stadsteknik, Teirkanten 4, 2 vån., 02770 Esbo. Förfrågningar på tfn 09 816 25246.

Ett passerkort av samma typ från Helsingfors eller Vanda fungerar också i Esbo om man meddelat detta då passerkortet togs i bruk.

Ett passerkort fungerar så länge räkningarna betalas. Om det finns obetalda räkningar i Esbo, Helsingfors eller Vanda upphör rätten att använda passerkortet tills räkningarna har betalats.