Kollektivtrafik

En femtedel av Esbobornas resor på vägarna företas med buss. Kollektivtrafiken i Esbo utvecklas målmedvetet som en del av den regionala kollektivtrafiken.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken för medlemskommuner samt för utarbetandet av en trafiksystemplan för Helsingforsregionen.

Färdtjänstcentralen i Esbo förmedlar och samordnar resor med vanlig taxi, handikapptaxi mm. för de Esbobor som har rätt till färdtjänst.

Helsingforsregionens trafik HRT (frågor om tidtabeller, rutter och biljetter):

  • Ge respons
  • Kundservice, tfn 09 4766 4000
    • må-fr 7–19 och lö–sö 9–17 (0,98 €/samtal + lna)