Stadsbanan

Landets regering beslutade i juni 2020 om byggandet av Stadsbanan i Esbo och om deltagandet i projektet Åbo bangård. Stadsbanan och projektet Åbo bangård är de första skedena i byggandet av en ny snabb spårförbindelse mellan Helsingfors och Åbo.

Stadsbanan förbättrar kollektivtrafikförbindelserna i Esbo centrum som förnyas och i Alberga som växer kraftigt. Den nya banan stöder också förändringen av Keraområdet. Stadsbanan är en del av utvecklandet av huvudstadsregionens kollektivtrafik. Stadsbanan gör fjärrtrafiken till Åbo och närtrafiken i Karis, Kyrkslätt och Esbo punktligare och smidigare. I praktiken består Stadsbanan av två nya spår mellan Alberga och Köklax. Då kommer det att finnas två spår för fjärrtrafiken och den snabba närtrafiken och två för stadstågen med täta turer.

Byggandet av Stadsbanan främjar i betydande grad en hållbar utveckling av Esbos fem stadscentrum och är ett viktigt steg på vägen mot utsläppsfri trafik.

Stadsbanan är också en förutsättning för det så kallade Entimmeståget. Entimmeståget är en betydande tillväxt- och klimatinvestering. Det ökar produktiviteten i ekonomin genom att arbetskraftens rörlighet förbättras och kontakterna mellan företag och vetenskapssamfund stärks. Enligt uppskattningar kommer projektet att medföra tilläggsinvesteringar på tiotals miljarder, såsom byggande av tiotusentals nya bostäder.

När spårförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo blir färdig skapas ett enhetligt pendlingsområde för 1,5 miljoner människor.

Mer information på adressen tunninjuna.fi/sv.

EU-medfinansierat logo

Författarna ansvarar ensamma för innehållet i denna publikation. Det återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.