Stadsbanan

Stadsbanan som planeras i Esbo är en del av utvecklingen av huvudstadsregionens kollektivtrafik. Stadsbanan skulle göra fjärrtrafiken till Åbo och närtrafiken i Karis, Kyrkslätt och Esbo punktligare och smidigare.

I praktiken skulle Stadsbanan bestå av två nya spår mellan Alberga och Köklax. Då skulle två spår betjäna fjärrtrafiken och den snabba närtrafiken och två skulle betjäna stadstågen med täta turer.

Byggkostnaderna uppskattas vara cirka 275 miljoner euro. Enligt den alternativa planen skulle banan i stället för Köklax sluta i Esbo centrum. Då skulle helhetskostnaderna uppgå till cirka 230 miljoner euro. I samband med byggandet av banan skulle man också förbättra områdena kring stationerna bland annat genom att utveckla cykelvägarna och anslutningsparkeringen.

Banplanen har godkänts år 2014, men genomförandet förutsätter ett investeringsbeslut av riksdagen som ännu inte har gjorts. Byggandet av Stadsbanan skulle ta cirka 3–5 år.

Entimmeståget till Åbo planeras

Mellan Helsingfors och Åbo planeras en allt snabbare tågförbindelse som skulle förkorta restiden betydligt från den nuvarande och därmed utvidga pendlingsområdena i huvudstadsregionen och Åbo. Stadsbanan i Esbo är en del av projektet Entimmeståget, till vilket också direktbanan mellan Esbo och Salo, banan mellan Salo och Åbo och bangårdarna i Åbo hör. Projektet uppskattas pågå till slutet av 2020.