Västmetron

Metron fortsätter västerut – med fem nya stationer och en depå

Västmetroprojektet fortsätter med byggandet av fem nya stationer och ett sju kilometer långt spår som går till Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I Mossberget byggs en underjordisk metrodepå. Västmetron kör hela den 21 kilometer långa sträckan under jorden, i två parallella tunnlar.

Förutom stationerna byggs också sju schakt, som planerats för tryckutlämning, luftväxling och rökventilation. Schakten fungerar också som utrymningsvägar i nödsituationer.

I det här skedet har entreprenörer valts ut för tre projektledningsentreprenader: spåret mellan Mattby och Stensvik byggs av Graniittirakennus Kallio Oy, Sökö station av YIT Rakennus Oy och Are Oy samt Stensviks station av Skanska Infra Oy. Förutom byggentreprenaderna för stationerna upphandlas dessutom 24 sidoentreprenader.

Byggarbetet utförs huvudsakligen mellan början av 2019 och fram till 2022. Avsnittet mellan Mattby och Stensvik överlåts till HST sommaren 2023.

Västmetron ordnar informationsmöten för invånare inför starten för varje entreprenad. Välkommen på möte!

Idrottsparkens station.

Idrottsparkens station. Bild: Timo Ojala.

Västmetron började köra från Gräsviken till Mattby i november 2017

Passagerartrafiken mellan Gräsviken och Mattby inleddes 18.11.2017. Västmetron är för stunden 14 kilometer lång. Två av dess stationer (Drumsö och Björkholmen) ligger i Helsingfors och sex (Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby) i Esbo.

Det finns två metrolinjer, av vilka den ena går mellan Mattby och Nordsjö och den andra mellan Hagalund och Mellungsbacka. I östra ändan av metrobanan kör vartannat tåg till Mellungsbacka och vartannat till Nordsjö, precis som idag. I västra ändan av metrobanan vänder vartannat tåg i Hagalund och vartannat kör ända ut till Mattby.

På den bit av metrobanan där alla tåg kör, det vill säga mellan Hagalund och Östra centrum, är turtätheten i rusningstid 2,5 minuter. Dagtid under vardagar och under tidiga kvällar samt på lördagar går tågen ungefär var fjärde minut. Söndagar och under övriga tider är turtätheten på den bit av banan där alla tåg går fem minuter.

För metrotrafiken ansvarar HST, som också har ansvar för service och underhåll av stationer och spår. HRT (Helsingforsregionens trafik) upphandlar och planerar kollektivtrafiken i sitt område.

Länsimetro.fi