Västmetron

Metrotrafiken i huvudstadsregionen förnyas lördagen den 18 november 2017, när metrons nya sträcka mellan Gräsviken och Mattby öppnas för passagerartrafiken.

Västmetron är nu 14 kilometer lång. Efter Gräsviken finns det två stationer i Helsingfors, Drumsö och Björkholmen och sex i Esbo, Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby. 

Passagerartrafiken börjar lördagen den 18 november när morgontrafiken startar. Det första tåget på den nya sträckan avgår från Mattby mot Nordsjö kl. 5.09 på morgonen.

Metron kör två linjer: Mattby-Nordsjö och Hagalund-Mellungsbacka. I östra Helsingfors kör vartannat metrotåg till Mellungsbacka och vartannat till Nordsjö, precis som nu. I Esbo vänder vartannat tåg tillbaka i Hagalund och vartannat fortsätter till Mattby.

Turintervallen på den gemensamma sträckan mellan Hagalund och Östra centrum är 2,5 minuter under rusningstider. På vardagar kör metron i dagtrafik och i början av kvällen samt på lördagar i dagtid med ca fyra minuters mellanrum. På söndagar och övriga tider är metrons turintervall på den gemensamma sträckan fem minuter.

Urheilupuiston asemalaituri

Idrottsparkens station. Bild: Timo Ojala.

När metrotrafiken till Mattby startar nästa lördag, sker det inga andra förändringar i HRT:s kollektivtrafik. Busslinjerna på Drumsö och i Esbo fortsätter som nu fram till 2.1.2018. Efter det blir busstrafiken matartrafik.

Från och med 3.1.2018 ersätts de regionlinjer som kör längs Västerleden till Kampen med matarbussar som kör till metrostationerna, och linjenätet i södra Esbo förnyas helt. På Drumsö kör alla linjer antingen till Drumsö metrostation eller via den. Det blir också ändringar i busstrafiken på Lövö, Granö och i Grankulla. Regionlinjer som kör från Kyrkslätt avslutar till Mattby från och med den 3 januari.

I det andra skedet byggs sju kilometer till och fem stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I en tunnel under Mossberget byggs en metrodepå. Hela Västmetron blir alltså 21 kilometer lång. Hela denna väg går metron under jorden, i två parallella tunnlar.

Länsimetro.fi