Metrostationerna i Esbo

I och med utvidgningen av metron har Esbo fått sex nya metrostationer: Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby. I planeringen av metrostationerna har man beaktat användarvänligheten, så att även sporadiska besökare enkelt kan orientera sig i metron. Ingångarna till alla stationer är tillgängliga. Synskadade och personer med nedsatt rörelseförmåga kan tryggt använda metron. Kring alla metrostationer utvecklas lockande och unika områden för arbetsplatser, service och bostäder.

Kägeludden

Kvinnor väntar på metron på perrongen på Kägeluddens metrostation.
Kägeluddens stations stil är inspirerad av arbete, boende och havet. Foto: Marko Vähä-Erkkilä

I arkitektplaneringen av Kägeluddens station framhävs Kägeluddens betydelse som en skiljelinje mellan arbete och boende, land och hav. Därtill har man beaktat stationens läge vid gränsen mellan två städer. Kägeluddens station är belägen på den smala remsan mellan Björnholmsvägen och Kägeluddsvägen, på Kägeluddsvägen 3 alldeles intill Fortums huvudkontor.

Metrostationen har två olika ingångar. Den södra ingången är huvudingången och den norra finns vid kurvan på Kägeluddsvägen. Omkring 20 000 passagerare använder stationen varje dag.

Taket i perronghallen pryds av ett konstverk av lysrör, som skapats av konstnärsduon Grönlund & Nisunen. I stationen framhävs de omgivande kontorshusets stil, som kännetecknas av svalka, strömlinjeformade former och metallglans.

I projektet Ring I vid Kägeludden ska området Otnäs–Kägeludden–Hagalund göras till en enhetlig och trivsam stad. 

Aalto-universitetet

Människor i biljetthallen och rulltrapporna på Aalto-universitetets metrostation.
Det förpatinerade innertaket i cortenstål ger ett starkt intryck. Foto: Timo Kauppila

Det förpatinerade innertaket i cortenstål matchar campusområdets rödtegelmiljöer och skapar stämning i stationen och vid ingångarna. Aalto-universitetets station är belägen sydväst om universitetets Kandidatcentrum, mitt i det arkitektoniskt betydelsefulla campusområdet i Otnäs.

Huvudingången är belägen på Otnäsvägens västra del, mitt emot Aalto-universitetets Kandidatcentrum. När man via rulltrapporna närmar sig stationens utgång öppnar sig en vy mot Tekniska högskolans tidigare huvudbyggnad. Stationens adress är Otnäsvägen 12. Den västra ingången finns på Datavägen 4. Huvudbiljetthallen finns i stationens östra ända, en våning under gatuplanet. Stationen betjänar dagligen ca 20 000 passagerare. Taket i cortenstål följer passagerarna i alla allmänna utrymmen, biljetthallarna, rulltrapporna och perronghallarna.

Hagalund

Emma-skulptur och passagerare på perrongerna på Hagalunds metrostation.
Hagalunds metrostation präglas av ljusa färger och en känsla av rymd. Foto: Timo Kauppila

Hagalunds metrostation präglas av ljusa färger och en känsla av rymd. De vita glasväggarna som är belysta bakifrån kompletterar den öppna och höga stationen som utvidgas mot biljetthallen. Hagalunds station är en av ändstationerna för västmetrons första skede och ett viktigt centrum för matartrafiken, eftersom det i anslutning till stationen även finns en bussterminal och en cykelparkering.

Hagalunds station är belägen under Havsvindsvägen, och dess officiella adress är Havsvindsvägen 1. Till perronghallen tar man sig med rulltrappa eller hiss via en tillfällig passage från Sammonsilta. Sammonsilta finns på Västanvindsgränden 1–3. Hagalunds metrostation är en integrerad del av köpcentret ovanför och Hagalunds tjänster. Stationen betjänar dagligen ca 26 000 passagerare.

I taket ovanför plattformsområdet finns 108 armaturkupor, som fungerar som akustiska ljuddämpare. Armaturerna har många funktioner. De dämpar tvåvåningsstationens ljudvärld, fungerar som belysning och döljer teknik såsom sprinklers och högtalare. På perrongen möts resenärerna av Kim Simonssons skulptur ”Emma lämnar ett spår”.

Idrottsparken

Perrongerna på Idrottsparkens metrostation.
Stationen andas energi, rörelse, ungdom, kraft och färg. Foto: Timo Kauppila

Stationens teman är energi, rörelse, ungdom, kraft och färg. Till skillnad från västmetrons övriga stationer är idrottsparkens station inte uthuggen i berget. Idrottsparkens station är belägen i Ängsmalmen i den norra delen av Bågparken söder om idrottsparken på adressen Bågparksgatan 2.

Stationen har en västlig ingång från Björkmankansvägen och en ostlig ingång från Bågparksgatan. Den östra ingången öppnades den 29 februari 2020. Biljetthallen finns direkt under marknivån. Perrongerna ligger omkring 27 meter under gatunivån. Stationen betjänar dagligen ca 13 000 passagerare.

Stationsbyggnadens form gör det möjligt för dagsljuset att nå långt ner längs rulltrapporna och ända till perrongerna.

Ängskulla

Mödrar och barn väntar på metron på perrongen på Ängskulla metrostation.
Miljön på Ängskulla metrostation är inspirerad av en sommaräng. Foto: Timo Kauppila

Ängskulla metrostation är en del av köpcentret Niitty. Stationens lokaler har en stark och säregen identitet, som baserar sig på en sommaräng. Ängskulla metrostation finns på Ängsgatan 2, i hörnet mellan Havsvindsvägen och Gäddviksgatan. Stationen betjänar dagligen ca 11 000 passagerare.

Perrongens båda sidoväggar pryds av ett verk av bildkonstnären Mari Rantanen, som föreställer mjölkörtens röda och gräsets gröna färg, och på så sätt illustrerar Ängskullas namn. Väggmålningen med djurmotiv i stationens tunnel har skapats av bildkonstnären Lotta Mattila.

Mattby

Kvinna med hund på perrongen på Mattby metrostation.
Taket ovanför perrongerna är inspirerat av vackertvädersmoln och rimfrost. Foto: Timo Kauppila

Mattby station är den livligaste av de nya stationerna. Mattby station och bussterminal finns i köpcentret Iso Omena. Stationens östra ingång är redan i bruk, och den västra ingången öppnar i slutet av 2020. Mattby är en ändstation för västmetrons första skede, och är därför ett viktigt centrum för matartrafiken.

Mattby station finns i anslutning till köpcentret på adressen Finnviksvägen 1. Stationen betjänar dagligen ca 31 000 passagerare.

Taket ovanför perrongerna är inspirerat av vackertvädersmoln och rimfrost. Takytan består av oregelbundna, vitmålade aluminiumskivor.

I köpcentret Iso Omena finns Esbo stads servicetorg.

Finno (inte ännu klar)

Illustrationen visar passagerare på perrongområdet på Finno metrostation.
Illustration av den kommande metrostationen i Finno. Leena Nio har skapat verket ”Haavekuvia” (Drömbilder) för stationen. Foto: PES-Arkkitehdit Oy och Leena Nio

Finno kommer under de närmaste åren att bli en stadsdel med 17 000 invånare som sträcker sig från Västerleden till havsstranden, och vars höga centrum byggs kring metrostationen. Metrostationens ingång från Finnobron blir en del av framtida kommersiella tjänster, medan ingången från Havsvägen blir en självständigare helhet. Metrostationens glas-, metall- och betongytor mjukas upp av nyanser inspirerade av kustens och fågelkärrens natur. Fasadernas glasytor är försedda med ett tryckt grafiskt mönster som påminner om växtligheten i ett fågelkärr, och färgvärlden inomhus är influerad av havets och kustens varma toner. PES-Arkkitehdit Oy ansvarar för planeringen av stationen.

Läs mer om Finnos nya havs- och metrostadsdel.

Kaitans (inte ännu klar)

Illustrationen visar cyklister och fotgängare utanför ingången till Kaitans metrostation.
Illustration av den kommande metrostationen i Kaitans. Foto: PES-Arkkitehdit Oy

Kring huvudingången till Kaitans metrostation på Kaitansvägen planeras ett kvartersområde för flervåningsbostadshus. Från biljetthallen på marknivån tar man sig direkt till perrongerna med rulltrappa eller hiss. Det är inte ännu klart hur och när Ivisnäsbergets ingång ska byggas. Det arkitektoniska temat för Kaitans station är ”lummiga kvartersgårdar”, i enlighet med områdets karaktär och temana för stadsplaneringen. Stationens arkitektur kombinerar kalla metall-, glas- och betongytor med varma toner från den tallskog som kännetecknar området. Byggnaden har ett yttre skal av metall, och inne i lokalerna används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Båda ingångarna till Kaitans station är fristående, paviljongliknande byggnader. PES-Arkkitehdit Oy ansvarar för planeringen av stationen.

Sökö (inte ännu klar)

Illustrationen visar människor på perrongområdet på Sökö metrostation.
Illustration av den kommande metrostationen i Sökö. Foto: ALA Architects

Sökö metrostation är belägen alldeles intill Sökö köpcentrum. Sökö metrostation är inspirerad av de modernistiska 60-talsbyggnader som omger den. Alla hörn på ingångspaviljongerna är knivskarpa. Stationen kännetecknas av modernism, exakthet och skärpa. Ingången från Sökötorget kommer att ha två våningar. Fyra parallella hissar säkerställer att man smidigt kan ta sig direkt till perrongnivån.  En av ingångarna finns på Övergårdsvägen, och därifrån kan man ta sig ner till metron även via rulltrappor. ALA Architects ansvarar för planeringen av stationen.

Esboviken (inte ännu klar)

Illustrationen visar människor på perrongområdet på Esbovikens metrostation.
Illustration av den kommande metrostationen i Esboviken. För Esbovikens station har Hans Rosenström skapat ett ljus- och ljudverk som heter ”Varjot veden pinnalla” (Skuggor vid vattenytan). Foto: ALA Architects och Hans Rosenström

Esbovikens station är belägen sydväst om köpcentret Lippulaiva, vid Esboviksstråket mellan Esbovikstorget och Knoptorget. Ishallen, simhallen och idrottsdalen ger identitet åt Esbovikens metrostation som byggs i anslutning till köpcentret. Stationens stämning är lånad från den närliggande simhallens färg-, ljus- och materialpalett. Vattenytans färger och reflektioner imiteras genom en kromyta. Perrongen är belyst med klart, vitt ljus. På perrongen kan man tack vare de färggranna reflektionerna i väggarnas och takets kromytor uppleva att man är på botten av en jättelik tävlingsbassäng. Kakelytorna är bekanta från tunnelbanorna i London och Paris. ALA Architects ansvarar för planeringen av stationen.

Läs mer om området Esboviken och köpcentret Lippulaivas tjänster.

Stensvik (inte ännu klar)

Illustrationen visar människor på perrongområdet på Stensviks metrostation.
Illustration av metrostationen som byggs i Stensvik. Kalle Mustonen har skapat skulpturen ”Kulkijat” (Löparna) för stationen. Foto: ALA Architects och Kalle Mustonen

Ingången till Stensviks station är belägen söder om Stensviksvägen, mellan Havsströmmen och stensviksgatan. I Stensviksområdet utvecklas under de närmaste åren Stenbrukets innovationscentrum för bioekonomi och cirkulär ekonomi. Området beräknas få omkring 12 000 invånare och 2 000 nya arbetsplatser. Den västra ingångens byggnader finns vid Stensviksvägen. Den östra ingången och biljetthallen placeras i ändan av promenadstråket Sjögången, nära Stensvikstorget. Stensviks metrostation, som kännetecknas av en lugn stil och ljusa färger, kommer att omges av nya byggnader när stadsdelen förtätas. Stationen blir en ändstation för det andra skedet. ALA Architects ansvarar för planeringen av stationen.

Läs mer om området Stensvik.