Sex metrostationer i Esbo

I och med att metron byggs ut västerut öppnas sex metrostationer i Esbo: Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby. Metrostationerna har planerats så att de är enkla att använda, så att även tillfälliga besökare lätt hittar fram. Alla ingångar är hinderslösa. Rörelsehindrade och synskadade kan tryggt använda metron. Alla stationsområdena planeras så att de blir attraktiva och särpräglade områden för arbetsplatser, tjänster och boende.

Kägeluddens station

Keilaniemen metroasema_keskipalsta
Kägeludden är en delare mellan arbete och boende, hav och land, Esbo och Helsingfors. Bild: Arkitektbyrå ALA Oy.

I arkitektplaneringen av Kägeluddens station framhävs Kägeluddens betydelse som en delare: området fungerar som en delare mellan arbete och boende, mellan hav och land och ligger intill gränsen mellan två städer.

Kägeluddens station ligger på den smala remsan mellan Björnholmsvägen och Kägeluddsvägen intill Fortums huvudkontor, på adressen Kägeluddsvägen 3.

Metrostationen har två olika entrébyggnader: huvudentrén finner i södra änden av stationen och den norra ingången ligger nära Kägeluddsvägens kurva. Stationen kommer dagligen att ha cirka 20 000 resenärer.

Aalto-universitetets station

Aalto-yliopiston metroasema_keskipalsta
Undertaket av förpatinerad cortenstål skapar en stark stämning. Bild: Arkitektbyrå ALA Oy.

Undertaket av förpatinerad corten skapar stämning i stationen och vid ingångarna och dess nyanser associerar till campusmiljön i rödtegel. Aalto-universitetets station ligger sydväst om universitetets kandidatcentrum, mitt i det arkitektoniskt betydelsefulla campusområdet i Otnäs.

Huvudentrén kommer att ligga väster om Otnäsvägen, mittemot Aalto-universitetets kandidatcentrum. Man kommer att se Aalto-universitetets huvudbyggnad när man tar rulltrappan från stationen mot huvudentrén. Stationens adress är Otnäsvägen 12 .

Huvudbiljetthallen finner i östra delen av stationen, en våning under gatunivån. Stationen används dagligen av cirka 20 000 resenärer.

Hagalunds station

Tapiolan metroasema_keskipalsta
Stationen präglas av vithet och känslan av ett öppet rum. Bild: Janne Lehtinen

Hagalunds station präglas av vithet och känslan av ett öppet rum. De vita glasväggarna med bakgrundsbelysning fulländar stationens utseende som ett rum som vidgar sig öppet och högt mot biljetthallen.

Hagalunds station finns under Havsvindsvägen och dess adress är Havsvindsvägen 1. Man kommer till plattformshallen med rulltrappor och hissar.

Hagalunds station kommer att knytas samman med Hagalunds affärscentrum och övriga tjänsteutbud.Hagalunds station är den andra ändstationen för metron i väst samt en viktig knytpunkt för anslutningstrafiken. Genom Hagalunds station passerar dagligen cirka 26 000 resenärer.

Idrottsparkens station

Urheilupuiston metroasema_2_keskipasta
Stationens teman är energi, rörelse, ungdom, tillväxt och färggrannhet. Bild: Arkitektbyrå HKP Ab.

Stationens teman är energi, rörelse, ungdom, tillväxt och färggrannhet. Idrottsparkens station är inte byggd i berget som västmetrons andra stationer. Idrottsparkens station ligger i Ängsmalmen i den norra delen av Bågparken söder om idrottsparken på adressen Bågparksgatan 2.

Ingången till stationen ligger i stationens västra del vid Björkmankansvägen. Biljetthallen finner direkt under marknivån. Plattformshallen ligger cirka 27 meter under gatunivån. Stationen används dagligen av cirka 13 000 passagerare.

Ängskulla station

Niittykummun metroasema_keskipalsta
En somrig äng har varit utgångspunkt för planeringen. Bild: Arkitektbyrå HKP Ab.

Ängskulla metrostation utgör en del av det kommande affärscentret. Inne i stationen har man skapat en stark och igenkännbar identitet, där en somrig äng har varit utgångspunkt för planeringen.

Ängskulla station ligger i korsningen av Havsvindsvägen och Gäddviksgatan på adressen Ängsgatan 2. Stationen har cirka 11 000 dagliga användare.

Mattby station

Matinkylän metroasema_keskipalsta
Perrongens innertak har inspirerats av sommarmoln och rimfrost. Bild: arkitektbyrå HKP Ab.

Mattby station och bussterminalen utgör en del av det metrocenter som byggs i anslutning till köpcentret Iso Omena.

Mattby är ändstation för västmetrons första skede och därför ett viktigt centrum för anslutningstrafiken.

Mattby station finns i anslutning till köpcentrumet på adressen Finnviksvägen 1. Stationen kommer dagligen att ha cirka 31 000 resenärer.

Servicetorget i Iso Omena