Skanska bygger området kring Stensviks metrocentrum

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
02-11-2020 kl. 13.00

Stadsteknikcentralen och Skanska har undertecknat ett avtal om förnyelsen av detaljplaneområdet Stensviks metrocentrum. Utöver Västmetrons bygge inleds byggandet av gator, öppna platser och parker i området. Vid förnyandet av området kring metrocentrumet och trafikförbindelserna till metrostationen eftersträvas en mer urban miljö och ett trivsamt stadsrum.

Kivenlahden metroaseman havainnekuva 1

En betydande del av projektet är de nya vägportarna som byggs under Västerleden, av vilka Bruksbacksporten kommer att ha både en körbana och en gång- och cykelväg. Vid Tschetschulinsporten byggs en gång- och cykelväg. Dessutom byggs det gågator och öppna platser och brytningsarbeten görs bland annat på parkeringsanläggningens tomt. Västerleden kommer åter att gå på sin ursprungliga plats i stället för på den tillfälliga omvägen och samtidigt höjs nivån på vägen något. I byggprojektet ingår också ramparrangemang.

Kivenlahden metroasemn havainnekuva 3

I området kring metrocentrumet har det planerats kommersiella tjänster, verksamhetslokaler, lokaler för lärande, infartsparkering, idrottstjänster och boende. I Marisparken förnyas parkgångarna och belysningen.

Byggandet inleds i november 2020 och projektet avses bli färdigt i juni 2022.