Parkering

Trafikmärket för parkeringsplatsen.Stadens parkeringsövervakare övervakar parkeringen på allmänna områden som ägs av staden och ger råd i frågor som gäller parkering. Parkeringsförbud anges med trafikmärkena  Parkering förbjuden  eller Parkeringsförbudszon. Trafikmärket Parkering förbjuden används på många områden tillsammans med en skylt som anger vilka tider förbudet gäller. 

Parkeringsförbudszon

Trafikmärket för parkeringsförbudszon används för att minska antalet trafikmärken i områden som har få infartsleder (t.ex. en stadsdel). Förbudet gäller parkering inom området. Trafikmärket för parkeringsförbudszon är ofta i samma stolpe med fartbegränsningsmärket.

Parkering vid gatan är vanligen tillåtet endast på ställen som markerats med trafikmärken

Det är gratis att parkera vid gatan men tiden är ofta begränsad. Parkeringsplatserna märks huvudsakligen ut med blåa P-märken och med parkeringsrutor som målas på gatan.

På tidsbegränsade områden ska man vanligen använda parkeringsskiva. Den tillåtna parkeringstiden varierar mellan 15 minuter och 24 timmar.

Plikten att använda parkeringsskiva anvisas med en tilläggsskylt på trafikmärket med bild på skivan och den längsta tillåtna parkeringstiden. En bil får inte parkeras på ett sådant här område utan parkeringsskiva.

Placera parkeringsskivan på en synlig plats i bilen 

På parkeringsskivan anges som ankomsttid följande heltimme eller halvtimme. Parkeringsskivornas reglering förnyades i början av december 2015.  I förnyelsen avreglerades skivornas utseende – parkeringsskivornas storlek, färg eller text regleras inte längre. Handskrivna pappers- eller papplappar godkänns inte. 

Parkeringsarrangemang

I Esbo anvisas bilplatser för invånare och gäster samt vid arbetsplatser i första hand på husens gårdar och på särskilda parkeringsplatser. I huvudstadsregionens servicekarta hittar du lätt parkeringsområdena. I detaljplaner och bygglov krävs att husbolag och andra fastigheter bygger ett visst antal egna bilplatser.

På många områden har fastigheterna inte tillräckligt med egna parkeringsplatser och då strävar man efter att ordna parkering längs gatorna om det med tanke på trafikens smidighet och gatuunderhåll är möjligt.

Det finns många privata parkeringshus, både avgiftsfria och avgiftsbelagda. Staden har inga avgiftsbelagda parkeringsområden.