Parkering

                                                                                                                                                                                                             

Parkeringen i Esbo utvecklas enligt principer som har beslutats av tekniska nämnden. Möjligheterna att parkera skall vara goda och ordnas med hänsyn till invånarna, näringslivet och trafiken.

Boende- och gästparkering anvisas i detaljplanerna på gården eller på särskilda tomter för parkering.

Vid gatorna ordnas bilplatser för olika behov: handikappade, lämning och hämtning, kunder, invånare och gäster, vid arbetsplatsen och på industriområden.

Markering av parkeringsplatser och begränsningar

Parkeringsplatserna markeras huvudsakligen med blått P-märke och parkeringsrutor på gatan.

Parkeringsskivan skall alltid användas vid tidsbegränsning. Parkeringen övervakas av parkeringsövervakning