Avgiftsbelagd parkering

I Esbo är parkeringen avgiftsbelagd på vissa gator som ägs av staden samt på parkeringsområdena i Mattby, Alberga och Hagalund. Du hittar de aktuella områdena i Esbo stads karttjänst.

I slutet av sidan hittar du kartbilder som visar var de avgiftsbelagda parkeringsplatserna i Mattby, Alberga och Hagalund ligger.

Parkeringen är avgiftsbelagd vardagar kl. 8–20 och lördagar kl. 8–18. Vägmärken visar när parkeringen är avgiftsbelagd.

De avgiftsbelagda parkeringsplatserna är indelade i två zoner:

  1. parkering inom zonen kostar 2 euro/timme
  2. parkering inom zonen kostar 1 euro/timme

Undantag i prissättningen:

Betalning

Du kan betala parkeringen med din mobiltelefon: med valfri mobilbetaltjänst, sms-tjänst eller genom att ringa.

Mobilbetalning

I Esbo verkar för närvarande följande tjänsteleverantörer:

Easypark och Parkman

Du måste registrera dig i tjänsten för att kunna betala avgiften.Utöver parkeringsavgiften betalar du operatörens serviceavgift.

Sms-tjänst

Med ett sms kan du betala parkering för en timme åt gången. Betalningen kräver inte registrering. Utöver parkeringsavgiften betalar du operatörens serviceavgift, som är 1 euro. Betalanvisning: zon 1 och zon 2.

Telefontjänst

En del av operatörerna för mobila betaltjänster gör det möjligt att betala parkering också genom att ringa. Anvisning för telefontjänsten.

Bakgrund

Avgiftsbelagd parkering är ett sätt att styra trafiken i staden mot de klimatmål som staden ställt upp. De avgiftsbelagda parkeringsplatserna finns i anslutning till stadens servicekoncentrationer och knutpunkter som kan nås väl med kollektivtrafik.

Målen med avgiftsbelagd parkering:

  • frigöra parkeringsplatser för den som sköter ärenden i olika tjänster
  • göra det lättare att hitta parkeringsplatser
  • påskynda cirkulationen av parkeringsplatser
  • utnyttja digital information om parkering för trafikplaneringen
  • dela ut digitaliserade parkeringsdata som öppen data till apputvecklare och applikationer.

Esbo tar i bruk parkeringsavgifter i maj 2021 i två faser. På basis av den första fasen bedöms vilken effekt avgifterna har haft. Vid behov kan ändringar göras i avgiftszoner, tidsbegränsningar och parkeringsavgifter.

I det första skedet finns det två operatörer för mobilbetalning i Esbo, och avsikten är att Esbo ska öppna upp parkeringen också för andra operatörer i framtiden. 

Parkeringsavgifterna är en del av åtgärdsprogram för parkering i allmänna områden som Esbo stads stadsstyrelsen har beslutat (på finska)
Yleisten alueiden pysäköinnin toimenpideohjelma 2020-2022 (PDF, 1538 Kt)

Maksullinen pysäköinti Matinkylässä

Avgiftsbelagd parkering i Mattby

Maksullinen pysäköinti Leppävaarassa

Avgiftsbelagd parkering i Alberga

Maksullinen pysäköinti Tapiolassa

Avgiftsbelagd parkering i Hagalund