Bilpoolparkering

Företag som erbjuder bilpooltjänster i Esbo kan ansöka om parkeringsrätt som berättigar till att parkera på bilpoolparkeringsplatser som är separat märkta med trafikmärke.  Ingen avgift uppbärs för parkeringsrätten och den gäller tills vidare.

Företag som uppfyller behörighetskraven i den separata ansökningsannonsen och i bilagorna samt förbinder sig till att följa villkoren för beviljande av parkeringsrätt kan ansöka.

Parkeringsplatser reserverade för bilpoolfordon

Bilpoolfordon har rätt att parkera på parkeringsplatser som är separat anvisade för dem med trafikmärke i högst 24 timmar. Eventuella ändringar i parkeringsplatser och antalet parkeringsplatser är möjliga. Parkeringsplatser reserverade för bilpoolfordon finns för tillfället på följande platser: