Bilpoolsparkering

Poolbilar är en välkommen färdform som utnyttjar delade resurser i Esbo. I och med tjänstefieringen inom trafiken minskar behovet av att äga en egen bil och man kan ta i bruk en bil när den behövs.  Att poolbilstjänsterna blir vanligare och utvecklas i Esbo stöder stadens mål för en hållbar trafik. 

För kunder som använder tjänsterna 

I Esbo finns flera företag som tillhandahåller poolbilstjänster. Staden gör det möjligt att poolbilar kan bli vanligare bland annat genom att med vägmärken anvisa parkeringsplatser på centrala platser i staden. Utöver dessa kan en poolbil parkeras också på de 24-timmarsplatser som staden anvisar.  Dessutom har poolbilsföretagen ingått avtal om parkering med privata aktörer och fastställt sitt eget serviceområde. Det är alltså bra att kontrollera vilka parkeringsplatser som är tillåtna för poolbilar i applikationen för varje företag som tillhandahåller poolbilstjänster.   

För företag som tillhandahåller tjänsterna 

Företag som tillhandahåller poolbilstjänster kan hos Esbo stad ansöka om parkeringsrätt som berättigar till parkering på poolbilsplatser som särskilt anges med vägmärken. Ingen avgift tas ut för parkeringsrätten och den gäller tills vidare. 

Företag kan ansöka om parkeringsrätt om de uppfyller behörighetskraven i den separata ansökningsannonsen och i bilagorna samt förbinder sig till att följa villkoren för beviljande av parkeringsrätt. 

Parkeringsplatser som Esbo stad anvisat för poolbilar   

Parkeringsplatser för poolbilar som särskilt anges med vägmärken på Huvudstadsregionens servicekarta. 

Alberga: 

 • Hästskon 4 (4 platser) 
 • Albergaplanen (8 platser)
 • Aldungevägen (22 platser)
 • Borgbyggarbron (17 platser)
 • Trumslagargatan (29 platser)

​Hagalund: 

 • Tapioplatsen (22 platser)

Kägeludden: 

 • Kägeluddens metrostation (7 platser)

Mattby: 

 • Mattbäcksstigen, parkeringsområde (3 platser)​

Otnäs: 

 • Bistervägen 2 (5 platser) 
 • Otsvängen 20 (4 platser) 
 • Otsvängen 24 (3 platser) 
 • Otnäsvägen 10 (3 platser) 

Eventuella ändringar i parkeringsplatser och antalet parkeringsplatser är möjliga.