Esbo tar i bruk avgiftsbelagd parkering vid gatan

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
23-04-2021 kl. 11.00

Maksullinen pysäköinti_piirroskuva autosta.

I Alberga, Mattby och Hagalund i Esbo blir parkeringen avgiftsbelagd från 10.5.2021 längs med vissa gator och på vissa parkeringsplatser som ägs av staden. De avgiftsbelagda parkeringsplatserna finns i anslutning till stadens servicekoncentrationer och knutpunkter som kan nås väl med kollektivtrafik.

 Målen med avgiftsbelagd parkering är att: 
• frigöra bilplatser för den som sköter ärenden i olika tjänster 
• göra det lättare att hitta plats för bilen 
• påskynda cirkulationen av bilplatser 
• utnyttja digital information om parkering för trafikplaneringen 
• dela ut digital parkeringsdata som öppen data till apputvecklare och applikationer 

Parkeringen är avgiftsbelagd vardagar kl. 8–20 och lördagar kl. 8–18. De avgiftsbelagda parkeringsplatserna är indelade i två zoner. 

1. parkering inom zonen kostar 2 euro/timme 
2. parkering inom zonen kostar 1 euro/timme 

Betala för parkeringen med mobiltelefon 

Parkeringsavgiften kan betalas med mobiltelefon, antingen med en app, med textmeddelande eller genom ett samtal. Förutom zonavgiften tillkommer också operatorns serviceavgift. I det första skedet fungerar två mobilbetalningsoperatörer i Esbo: Easypark och Parkman.

Om du betalar med mobilappen kan parkeringstiden också avbrytas, vilket innebär att du endast betalar för den tid då du hade bilen parkerad. Det finns vissa undantag i parkeringsavgifterna. I Esbo har renodlade elbilar rätt till 50 procents rabatt på parkeringsavgiften. Poolbilstjänster behöver inte heller betala för parkering. 

Mer information: esbo.fi/avgiftsbelagdparkering