Flyttning av fordon

Esbo stad ser till att övergivna fordon och fordon som hindrar underhållet flyttas bort från gator och allmänna parkeringsområden. Polisen ser till att fordon som hindrar trafiken förs bort.

Flyttning av fordon

Staden kan flytta ett fordon på ägarens eller innehavarens bekostnad om fordonet är skadat eller parkerat mot bestämmelserna, och om det hindrar underhållet av vägar eller gator, renhållningen eller ett evenemang i området.

Fordonet förs då till närmaste lämpliga plats eller en allmän parkeringsplats. Fordonet kan flyttas efter att det varit parkerat mot bestämmelserna i två dygn. Fordon som äventyrar säkerheten flyttas omedelbart. Ett fordon som parkerats på ett privat område eller i terrängen i strid med en bestämmelse om parkering kan flyttas efter en motiverad begäran av områdets ägare eller innehavare.

Du kan anmäla skrotfordon till tekniska centralens kundtjänst. Kom ihåg att uppge exakt var fordonet finns, fordonets märke, färg och registernummer. Berätta gärna också hur länge fordonet varit övergivet.