Parkeringsövervakning

Den kommunala parkeringsövervakningen i Esbo sköts av myndighetsenheten vid stadsteknik centralen. Vi övervakar att trafikanter iakttar förbud och begränsningar när de stannar, parkerar eller låter bilen stå samt att de använder parkeringsskivan korrekt. Dessutom övervakar vi onödig tomgångskörning som också kan bötfällas.

Fel parkerings avgift

Vid en överträdelse skriver vi ut en parkeringsbot, som i Esbo är 60 euro. Den skall betalas inom 30 dagar från det uppmaningen gavs, annars stiger den på 14 euro.

Begäran om omprövning

Den som är missnöjd med parkeringsboten lämna in en skriftlig begäran om omprövning av felparkeringsavgift hos parkeringsövervakaren inom 30 dagar från den bötfällda händelsen. Lämnas den in senare kan parkeringsövervakaren ignorera den. Anvisningar om hur man gör en begäran om omprövning finns på baksidan av betalningsuppmaningen.  Här kan du kontrollera detaljerna i parkeringsbot och fotografierna som tas av vårdnadshavaren och du kan också göra begäran om omprövning.

I begäran om omprövning skall man skriva sitt namn, sin adress, bankkontonummer, felparkeringsavgifts ärendenummer och fordonets registeringsnummer samt motiveva sin begäran. Till begäran bifogas de handlingar som ni åberopar.