Tillfälliga trafikarrangemang

Vid tillfälliga trafikarrangemang måste en gata eller en del av en gata stängas på grund av byggnadsarbete eller utplacering av en arbetsmaskin. Arrangemang som orsakas av byggarbeten kan kräva att gatan stängs delvis, att det sätts upp en tillfällig hastighetsbegränsning eller att man ordnar ett ställe där de anställda kan parkera sina bilar. Se till att siktområdet framför ett övergångsställe är tillräckligt vid tillfälliga trafikarrangemang.

För arrangemang som orsakas av byggarbeten behövs tillstånd

Tillstånd ska sökas för byggarbeten på en gata eller i närheten av en gata. En befullmäktigad har med fullmakt rätt att söka tillstånd för den som gett fullmakten. Tillståndet är tidsbundet och avgiftsbelagt. Tillstånd kan beviljas till exempel för att stänga en gata delvis, för att sätta upp en tillfällig hastighetsbegränsning eller för att ordna ett ställe där de anställda kan parkera sina bilar. Ansök om tillstånd för tillfälliga trafikarrangemang via Esbos e-tjänst för byggande och markanvändning.

Grävning på allmänna områden

Att gräva på allmänna områden, såsom gator och parkområden, förutsätter tillstånd för grävning. Placering av ledningar och konstruktioner (till exempel el-, vatten- och fjärrvärmeledningar) förutsätter placeringstillstånd. Stadsteknikcentralen beviljar gräv- och placeringstillstånd för allmänna områden i stadens besittning.

Grävtillståndet är avgiftsbelagt. Vid ansökan om grävtillstånd ska faktureringsadress och betalarens FO-nummer eller personbeteckning meddelas. Om tillstånd söks av någon annan än uppdragsgivaren, krävs en fullmakt av uppdragsgivaren.

Innan grävtillstånd ansöks ska följande frågor utredas:

  • Förutsätter grävarbetet placeringstillstånd?
  • Förutsätter grävarbetet att man ansöker om tillstånd för tillfälliga trafikarrangemang, det vill säga orsakar grävarbetet betydande olägenheter för trafiken (en fil stängs, det ordnas en omväg osv.)?
  • Finns det ett behov av att hyra allmänna områden för byggplatsen eller parkeringen?

OBS! Huvudstadsregionens städer (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) förutsätter att personen som svarar för grävarbetena har avlagt en kurs i grävarbete.