Tillfälliga anordningar för trafikreglering och vägledning

Arrangemang som orsakas av byggarbeten kan kräva att en gata stängs delvis, att det sätts upp en tillfällig hastighetsbegränsning eller att man ordnar ett ställe där de anställda kan parkera sina bilar.

Tillfälliga arrangemang för trafikreglering

Tillfälliga tillstånd som gäller anordningar för trafikreglering och vägledning är kortvariga och avgiftsbelagda. Exempel på sådana är tillstånd att temporärt täcka över ett parkeringsförbudsmärke och att sätta upp tillfälliga skyltar på en evenemangsplats.

Ansökningar om tillstånd för tillfälliga trafikarrangemang inklusive bilagor ska lämnas in minst en vecka före tillställningen.
Tillstånd beviljas för byggobjekt för högst ett år i taget.