Trafikplanering inom planläggningen i Esbo

I trafikplaneringen drar vi upp riktlinjer för trafiken 20–40 år framåt i tiden. Vi samarbetar med generalplaneringen och den regionala trafiksystemplaneringen. Till våra uppgifter hör också planering av cykelförbindelser, kollektivtrafik och mål för vägnäten (på finska).

Trafikplanering inom detaljplaneringen

  • I nya detaljplaner och detaljplaneändringar behövs också planering av trafikförbindelserna. Trafikplaneraren kartlägger trafikens områdesbehov, planeringens inverkan på trafikens funktionalitet i området och trafikens miljökonsekvenser. Centrala planeringsobjekt är de detaljplaneområden som ingår i planläggningsöversikten.

Kontaktuppgifter till trafikplanerarna inom detaljplaneringen
Trafikplanerarnas områdesindelningskarta (pdf, 929 Kt) (på finska)

Stadsteknikcentralen

Ta kontakt med stadsteknikcentralen, om Du har frågar från planeringen av gator och trafikreglering, parkeringsövervakningen samt byggandet och underhållet av gator.

Ge feedback: https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/sv

Kontaktuppgifter

LEDNINGEN FÖR TRAFIKPLANERING

Trafikplaneringschef Susanna Kaitanen, 040 4144154

UTREDNINGSPLANERING FÖR TRAFIKEN 

Planeringschef Samuel Tuovinen, 040 554 6110

Trafikprognoser

Trafikingenjör Aulis Palola, 043 8252 605

Miljöeffekter

Planeringsingenjör Ross Snell, 043 825 5542

TRAFIKPLANERING FÖR DETALJPLANER

Planeringschef Tarja Pennanen, 046 877 3002

Alberga

Planeringschef Tarja Pennanen, 046 877 3002

Planeringsingenjör Kati Kinnunen, 040 521 9772

Hagalund

Planeringsingenjör Olli Koivula, 046 877 3003

Planeringsingenjör Hannu Granberg, 043 825 1176

Mattby och Finnå

Trafikingenjör Salla Mäkelä, puh. 877 3001

Planeringsingenjör Hannu Granberg, 043 825 1176

Esboviken och Köklax

Planeringsingenjör Kaisa Lahti, 046 877 3000

Planeringsingenjör Hannu Granberg, 043 825 1176

Gamla-Esbo och Norra Esbo

Planeringsingenjör Markus Pasanen, 043 824 7351

Planeringsingenjör Kati Kinnunen, 040 521 9772