Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten har blivit bättre tack vare målmedvetet arbete. Esbo är en av de trafiksäkraste kommunerna i Finland.

Medel som används för att förbättra trafiksäkerheten är sänkta hastigheter, planering av säkrare trafikleder, mera gång- och cykelvägar, upplysning m.m. Statistikföring och analys av olyckor ger ytterst viktig kunskap om var det behövs insatser. Det är viktigt att invånarna tar kontakt och kommer med initiativ. Man kan också försöka påverka attityderna och trafikbeteendet.

Kontakta:

Tekniska centralen kundtjänst 09 8162 5100
Öppettider må, ons-fre 8.00-15.30, ti 10.00-15.30

Initiativ adresseras till Tekniska centralen, PB 41, 02070 ESBO STAD.

Synpunkter kan också lämnas på en webblankett.