Med en hållbar framtid som mål

Esbo har som mål att vara en ansvarstagande föregångare. En hållbar framtid byggs med nya lösningar för trafiken, byggandet och energiförsörjningen, genom undervisning och fostran som stöder en hållbar livsstil, genom kultur- och idrottstjänster samt social- och hälsovårdstjänster som stärker välfärden och genom att upprätthålla trivsamma natur- och grönområden nära människorna.

Enligt en internationell jämförande undersökning som gjordes 2016 och 2017 är Esbo Europas mest hållbara stad. Undersökninger visar att Esbo, som är mitt i en kraftig tillväxtperiod, har lyckats bibehålla hållbarheten i stadsutvecklingen, mätt med ekonomiska, sociala och ekologiska mätare för hållbar utveckling.

Esbo är med i byggandet av ett hållbart Finland. Esbo var den första staden att ansluta sig till Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling, vars målsättning är ett välmående Finland som tryggar miljöns bärkraft och tar globalt ansvar. Staden medverkar i åtagandet med sitt program för hållbar utveckling. Dessutom har olika enheter inom staden samt företag, samfund och andra aktörer i Esbo förbundit sig till sina egna åtaganden.

Via huvudstadsregionens Smart & Clean-samarbete deltar staden i utvecklingen av huvudstadsregionen till ett testområde för rena och intelligenta lösningar. Samarbetet har som mål att öka exporten och sysselsättningen, generera ny affärsverksamhet, minska utsläppen, göra invånarnas vardag smidigare och öka trivseln.

Vad är hållbar utveckling?

Med hållbar utveckling avses en förändring som strävar efter att garantera lika bra eller bättre förutsättningar för livet på jorden för kommande generationer som den nuvarande generationen har. Tillväxt och utveckling borde vara hållbara i ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende.

Programmet för hållbar utveckling
Ett tväradministrativt program som har som mål att utveckla och förbättra nya hållbara lösningar för att uppnå stadens ekonomiska och sociala mål samt klimat-, energi- och miljömål.

Huvudstadsregionen Smart & Clean Foundation
Målet är att 2021 för att utveckla ett världsledande region som ett testområde och en presentation av rena och intelligenta lösningar.

Uptäck Esbo stads klimatprogram 2016-2020