Du kan påverka genom ditt val av färdsätt

Att färdas är att välja – varje gång du tar dig någonstans, överväg alternativen till mer hållbara färdsätt. I Esbo går det att ta sig fram även med kollektivtrafiken, på cykeln eller till fots.  2015 cyklade Esboborna mer än någonsin.

Gå eller ta cykeln

I Esbo når du närservicen ofta till fots eller med cykeln: med stadsstrukturen som bygger på fem centra är avstånden korta och du behöver inte alltid ta bilen för att sköta dagliga ärenden.

Strandpromenaden i Esbo erbjuder en utmaning även för den som gillar långa turer: den över 40 kilometer långa rutten snirklar runt i vackra strandmiljöer och längs med vägen kan du stanna och ta en kaffe eller ett dopp.

Cykellederna i Esbo kompletteras hela tiden. På cykelbanorna som erbjuder stadens bästa cykelvägar kan du susa fram i din egen takt åtskilt från den övriga trafiken. Olarsbanan och banavsnittet på Finnviksvägen är redan färdiga och i framtiden kommer cykelbanor att byggas på ännu fler nya rutter:

  • Vermovägens sträcka mellan Tarvaspäävägen och Bergansvägen ska vara klar kring 2020
  • Ängspromenaden byggs stegvis
  • När stadsbanan är klar finns det en cykelbana på dess västra sida västerut från Alberga
  • Kaitansvägens västra ända på sträckan Sököleden-Konvaljvägen genomförs under de närmaste åren.

I Esbo finns utöver cykelbanorna även andra cykelleder – åren 2014–2015 byggdes nästan 30 kilometer nya cykelvägar. Också de befintliga lederna förbättras hela tiden.

Cyklingen underlättas genom att öka antalet cykelparkeringar: idag finns det fler än 1 000 cykelplatser på stationerna i Esbo och i framtiden kommer man att bygga sammanlagt 4 100 cykelparkeringsplatser till exempel på stationerna för västmetron.

Esbos åtgärder för att främja cyklandet har gett resultat: antalet cyklister i Esbo var 2015 större än någonsin både i stadscentra och mellan dem.

I framtiden satsar vi på att förenhetliga rutterna och se till att vägskyltarna är som de ska. Vintern 2015–2016 testades ett nytt slags vinterunderhåll på Olarsbanan, där banan sopades och saltades i stället för att sanda den.

Se även: Huvudstadsregionens cykelkarta
Espoon liikennekatsaus 2016

Visste du att?

  • Den totala längden på cykelvägar idag är: 1 195 km.
  • Målet är att bygga sammanlagt cirka 60 kilometer cykelbana.

Kliv på bussen, tåget eller metron

Utsläppen för bussresor kommer i framtiden att vara ännu lägre: antalet elbussar i Esbo ökar inom den närmaste framtiden. De första elbussarna med snabbladdningsmöjlighet åkte i början av 2016 från Frisans till Hagalund. I framtiden kommer antalet laddningsstationer för elbussar i närheten av metrostationerna att öka ytterligare.

Utvecklingen av busslinjerna och västmetron går hand i hand: i och med metron görs direktbusslinjerna till Helsingfors centrum om till anslutningslinjer som främst betjänar stationerna i Mattby och Hagalund. Metron kopplar samman de olika delarna av Esbo och garanterar även en snabb förbindelse till Helsingfors och tvärtom: sträckan på 14 kilometer går från Gräsviken i Helsingfors till Mattby i Esbo och längs den finns åtta stationer. Vid de särpräglade stationerna hittar du även bra parkeringsmöjligheter oavsett som du färdas till metron med bil eller med cykel.

Spårjokern som planerats från Östra centrum i Helsingfors till Kägeludden i Esbo är Helsingforsregionens första snabbspårväg, där trafikeringen uppskattas börja 2021. Med Spårjokern reser du smidigt även från ett spår till nästa: linjen kopplar samman västmetron med kustbanan och ringbanan.

Visste du att?

  • Det tar 1,5–3 minuter att ladda batteriet på en elbuss.
  • Metron förlängs från Mattby till Stensvik 2020.

Smarta alternativ när du åker bil

Ibland är den egna bilen det bästa alternativet. Det lönar sig också att överväga byte till en hybrid- eller elbil: antalet laddningsstationer för elbilar ökar hela tiden och det finns tiotals laddningsstationer i Esbo. Här kan du se var laddningsstationerna finns.

Du behöver inte alltid åka hela vägen med egen bil – du kan till exempel parkera bilen smidigt på metrostationen och fortsätta färden på spåren. Fundera på möjligheten att samåka på jobbresorna eller när du tar barnen till fritidsaktiviteterna.

Konsumtion och återvinning