Klimatmålen siktar mot kolneutralitet

Esbo ska vara kolneutralt före 2030. Detta är ett av de viktigaste målen i stadens strategi för 2017–2021, Berättelsen om Esbo. Förra fullmäktigeperioden godkändes Esbo stads klimatprogram med riktlinjerna till 2020.

I klimatprogrammet har Esbo förbundit sig att:

  • förbättra kollektivtrafikens servicenivå och öka andelen av trafikformer med låga utsläpp
  • göra Esbo till en fungerande cykelstad
  • påskynda reparations-, tilläggs- och kompletteringsbyggandet
  • främja användningen av förnybara energikällor
  • främja en livsstil med låga utsläpp genom planering av markanvändningen
  • minska klimatkonsekvenserna från stadens egen verksamhet.


Bifogat till programmet finns också en kortsiktig åtgärdsplan, med vars hjälp man eftersträvar snabba utsläppsminskningar redan före 2020.

Förutom till stadens eget klimatprogram har Esbo också förbundit sig till  huvudstadsregionens klimatstrategi och dess målsättningar. Dessutom ska staden förlänga  kommunsektorns energieffektivitetsavtal med arbets- och näringsministeriet och fastighetssektorns energieffektivitetsavtal för Espoon Asunnots hyresbostäder fram till 2025.