Klimatmålen siktar mot kolneutralitet

För att tygla klimatförändringen har staden tagit fram ett ambitiöst klimatprogram, vars mål är kolneutralitet före 2050. Innan dess vill staden före 2030 minska utsläppen per invånare med 60 procent jämfört med 1990 års nivå.

I klimatprogrammet har Esbo förbundit sig att:

  • förbättra kollektivtrafikens servicenivå och öka andelen av trafikformer med låga utsläpp
  • göra Esbo till en fungerande cykelstad
  • påskynda reparations-, tilläggs- och kompletteringsbyggandet
  • främja användningen av förnybara energikällor
  • främja en livsstil med låga utsläpp genom planering av markanvändningen
  • minska klimatkonsekvenserna från stadens egen verksamhet.


Bifogat till programmet finns också en kortsiktig åtgärdsplan, med vars hjälp man eftersträvar snabba utsläppsminskningar redan före 2020.

Förutom till stadens eget klimatprogram har Esbo också förbundit sig till  huvudstadsregionens klimatstrategi och dess målsättningar. Dessutom ska staden förlänga  kommunsektorns energieffektivitetsavtal med arbets- och näringsministeriet och fastighetssektorns energieffektivitetsavtal för Espoon Asunnots hyresbostäder fram till 2025.