Esbo, en stad för rättvis handel

Esbo stad har förbundit sig att främja rättvis handel och göra etiska val i stadens upphandlingar. Esbo fick diplomeringen Fairtrade Town, det vill säga en stad för rättvis handel, våren 2009 bland de första städerna i Finland.

En förutsättning för diplomeringen är att inte bara stadens organisation utan även de lokala läroanstalterna, arbetsplatserna, församlingarna och föreningarna samarbetar. De medverkande aktörerna har förbundit sig att använda rättvisemärkta produkter för att på så sätt göra det möjligt för fattiga odlare i utvecklingsländer att försörja sig genom sitt arbete och för deras barn att gå i skola.t

Var och en kan bidra till att göra Esbo rättvist genom små, vardagliga val. Förutom genom dina konsumtionsval kan du påverka på arbetsplatsen, i skolan, i föreningar eller i församlingen – se tipsen på undersidorna!

Arbetet i anslutning till Esbo stads diplomering till en stad för rättvis handel koordineras av understödsarbetsgruppen.