Rättvis handel i skolor och daghem

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
Reilu kauppa kouluissa
Rättvisa handels vecka på Hösmärinpuiston koulu i oktober 2013. Bild: Otso Reunanen
Skolorna och daghemmen i Esbo är föregångare inom hållbar utveckling. Rättvis handel är ett verktyg för att främja hållbar utveckling också ur en global synvinkel. Då man väljer Rättvisemärkta produkter hjälper det barnen i u-länderna att komma till skolan och deras familjer att nå en hållbar inkomstnivå. Nedan finns tips på rättvisa åtgärder i skolor och daghem.

En gemensam väg till ansvarsfulla konsumenter

 • Behandla Rättvis handel som en del av undervisningen. För fram världshandelns bakomliggande strukturer och de nyttor systemet med Rättvis handel kan ha som en del av temat hållbar utveckling, under olika årskurser. Dra nytta av färdiga material och videor i mån av möjlighet.
 • Fundera över vilka livsmedel som produceras i Finland och vilka som importeras från fjärran u-länder. Välj en Rättvisemärkt produkt och ta reda på dess väg från jordbrukaren till det finländska matbordet.
 • Rättvisa handelns vecka infaller i oktober, under vecka 43. Fundera tillsammans med eleverna på hur skolan kan delta i temaveckan. Esbo catering bjuder under temaveckan på Rättvisemärkta bananer i alla skolor och daghem i Esbo. Diskutera med eleverna varför det är viktigt att välja produkter som kommit till på ett hållbart sätt.
 • Lyft fram Rättvisemärkta produkter och systemet kring dem under en morgonsamling. Berätta med vilka små val vi kan påverka jordbrukarnas liv i fjärran länder och hjälpa deras barn att få gå i skolan.

Vi lär oss genom att göra själva

 • Utnyttja Rättvisemärkta livsmedel under lektionerna i huslig ekonomi och i matlagningsklubbar. Lär er att känna igen märket för Rättvis handel och att berätta vad det betyder. Samtidigt kan ni bekanta er med övriga certifikat, till exempel Svanen och märket för ekologisk produktion.
 • Hitta på nya sätt att använda Rättvisemärkta produkter och deras förpackningar. Avokado- eller citrusfrön kan odlas till krukväxter och tomma kaffepaket lämpar sig för olika pysselprojekt.
 • Ta upp Rättvis handel under skolans temadagar för miljö eller det internationella. Arrangera en lekfull fotbollsmatch med Rättvisemärkta bollar, en pysselverkstad, skattjakt, ett Rättvisemärkt kafé eller något annat evenemang.

Rättvisemärkta produkter på matbordet

 • När elevkåren eller föräldraföreningen nästa gång ordnar ett kafé, en buffet eller någon annan slags insamling, välj Rättvisemärkta produkter. Be koordinatorn för Rättvis handel om planscher och bordsreklamer och berätta för kunderna att de produkter ni säljer både bidrar till klasskassan och till fattiga jordbrukare i u-länder. Bakverken kan ni baka enligt de Rättvisemärkta recepten.
 • Finns det en mellanmåls- eller kaffeautomat i skolan? Ta reda på om det är möjligt att använda Rättvisemärkta produkter i automaten.
 • Bekanta dig med hur skolan kan bli en Rättvis handel-skola och ta upp ärendet med rektorn, i lärarrummet, under föräldramöten och med eleverna. En Rättvis handel-skola utnyttjar regelbundet Rättvisemärkta produkter, deltar i Rättvisa handels vecka och hjälper alla att tillsammans bli ansvarskännande konsumenter.
Kilonpuiston koulun reilu vaalikahvila
Elever i Kilonpuiston koulu håller Rättvisemärkt valkafé under kommunalvalen i oktober 2012. Bild: Paula Harle